Tvangsfordelingen af gymnasieelever afskaffes – hurra!

februar 01, 2023

I 2019 var jeg den første der råbte vagt i gevær om den daværende regerings planer om at tvangsfordele danske gymnasieelever ud fra deres forældres indkomst.

Helt grundlæggende mener jeg at man som ungt menneske skal have frit valg – også når man vælger hvilket gymnasium, man ønsker at gå på. Derfor er jeg lykkelig over at de røde partier, som drev dette lovforslag frem, er kommet på bedre tanker og ruller forslaget tilbage.

Selve grundtanken om fordelingen af gymnasieelever var katastrofal. Tænk sig at skulle tvangsfordeles til et gymnasium, udelukkende på baggrund af dine forældres pengepung. Opfyldelsen af unge menneskers uddannelsesønsker blev således betinget af, hvilke job deres forældre havde.

Grundlaget for debatten har desværre fra start været på en falsk præmis. At man på overfladen kunne løse nogle helt grundlæggende samfundsmæssige problemer med et snuptag – og at det var de unge mennesker, der hang på regningen for fortidens fejl.

Sådan skal det ikke være, for problematikken her bunder i helt andre problemer.

Den forfejlede udlændingepolitik, der har været ført, er hovedårsagen til problemet med tvangsfordeling af gymnasieelever. Derfor er det selvfølgelig udlændingepolitikken, der skal adresseres og det faktum, at der er kommet for mange hertil fra ikke-vestlige og hovedsageligt muslimske lande, der ikke tilpasser sig Danmark og er overrepræsenteret i alle de forkerte statistikker.

Derudover, at alt for mange unge går på gymnasiet. Det adgangsgivende gennemsnit er simpelthen for lavt.

Hvis man kigger på frafald – ja, så ville det eneste rigtige være at sætte gennemsnittet op for at komme i gymnasiet – gerne til 6 eller 7.

Herved ville man sikre, at de, der ikke burde gå i gymnasiet ikke gør det – og man ville også automatisk frasortere en del af de uopdragne indvandrerdrenge, der i bund og grund ikke er interesserede i den uddannelse, der tilbydes til dem. De, der fortsat kommer på gymnasiet, men ikke kan opføre sig ordentligt, skal selvfølgelig smides ud. Den er ikke længere.

For mig er det frie valg ekstremt vigtigt og regningen for årtiers forfejlet udlændingepolitik skal ikke havne i teenageværelset.