Kulegrav anbringelsesområdet – Nu!

februar 01, 2023

Der skal mere fokus på anbringelsesområdet, for det område har været svigtet i alt for lang tid.

Anbringelsesområdet er nok et af de mest skrøbelige og sårbare områder, der er. Vores børn er det mest dyrebare. Derfor skal det selvfølgelig foregå på et fuldstændigt og skudsikkert grundlag, når staten fjerner børn.

Endnu en gang kan vi i medierne se eksempler på kommuner, som agerer umenneskeligt, uden at det har nogen som helst form for konsekvens.

Desværre har eksempelvis ”Langeland-sagerne” bevist, at mange kommuner begår grove fejl og nogle gange deciderede lovbrud på området.

Senest er det Frederikssund kommune, der har bedt om at få en fødsel sat i gang, så de – mere belejligt for kommunedamerne – kunne fjerne barnet fra moderen inden juleferien. Det er intet mindre end fuldstændig vanvittigt, koldt og afstumpet!

Mette Thiese

Derfor skal vi politisk gøre to ting:

  • Anbringelsesområdet skal kulegraves og undersøges til bunds. Vi skal have fundet ud af, om modellen med B&U-udvalg i kommunen fungerer og om Ankestyrelsen ligeledes er på borgernes side – og ikke kun systemets og kommunens.
  • Derudover så må og skal det have konsekvenser for kommunerne, når de begår grove fejl og deciderede lovbrud.

Derfor jeg har, sammen med Dansk Folkeparti, stillet et beslutningsforslag om at Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår, at igangsætte en kulegravning af anbringelsesområdet.

Mere uddybende, så omhandler beslutningsforslaget at Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende kalenderår at igangsætte en kulegravning af hele anbringelsesområdet og herunder særligt undersøge og komme med anbefalinger til, om kommunernes børn- og ungeudvalg er den rette instans til at træffe afgørelser om anbringelse af et barn, eller om afgørelseskompetencen med fordel kan overdrages til et andet organ.

Derudover skal kulegravningen afdække om det nuværende klagesystem er det rette eller om det med fordel kan forenkles – og det skal undersøges, om Ankestyrelsen er den rette klageinstans og om den fungerer som en reelt uvildig instans i dag.

Endelig bør kulegravningen blandt andet se på hvilke udfordringer, der eksisterer i forhold til børn, forældres, barnets netværk og plejeforældres retssikkerhed samt se på kvaliteten i sagsbehandlingen og myndighedsudøvelsen og endelig om kommunernes økonomi står i vejen for kvaliteten i sagsbehandlingen.

Til at forestå arbejdet med kulegravningen nedsættes en ekspertgruppe med fagpersoner, organisationer, tidligere anbragte og andre med særlig ekspertise inden for anbringelsesområdet.

Anbringelsesområdet skal kulegraves og det skal undersøges grundigt om systemet skal laves om. Vi skylder alle de børn og forældre, der er fanget i systemet, at handle. Ingen forældre skal miste deres børn og ingen børn skal miste deres forældre på et fejlagtigt